Ammis Alternativa Friskvård och HLR

Fria händer, fria rörelser, fri andning och fritt flöde!

Träningsarmbandet

Med hjälp av det dubbelsidiga armbandet håller du armar och händer fria under träningen och har samtidigt tydligt och enkelt koll på den lymfologiska ordningsföljden av alla övningarna för att öppna upp och öka flödet utan telefonappar eller fladdrande pappersanteckningar.

Tillbaka