Ammis Alternativa Friskvård och HLR

Pris enskild/privat utbildning

Vuxen HLR med hjärtstartarutbildning privat undervisning: 950 kr

Tidsåtgång ca 2h


Vuxen HLR inkl.  förstahjälpen privat undervisning:1499 kr

Tidsåtgång ca 3h

Barn HLR privat undervisning: 950 kr

Tidsåtgång ca 2h

Pris öppen grupputbildning

Vuxen HLR med hjärtstartarutbildning öppen grupp: 650 kr/pers.


Vuxen HLR inkl. förstahjälpen öppen grupp 1100 kr/pers.

Grupputbildning för företag/privatpersoner

Priset för grupputbildning för företag och andra grupper varierar efter uppdragets omfattning. För mer info, praktiska frågor och offertförfrågan kontakta Anne-Marie via mail

[email protected]


Prestan professional vuxen

Hjärtstartare Lifepak

Baby Anne och Junior

HLR utbildning och första hjälpen för ALLA

Ammis alternativa friskvård och HLR  erbjuder grund och repetitionsutbildning i barn- och vuxen HLR samt förstahjälpen utbildning för både privatpersoner och företag. Jag välkomnar både små och lite större grupper och erbjuder även privat undervisning för dig som vill vara extra Covid-19 säker, i lugn och ro helt i din egen takt. 

Grundutbildningen i vuxen HLR följer HLR rådets senaste riktlinjer och är indelad i tre delar:

 • HLR- utbildning
 • Hjärtstarutbildning
 • Luftvägsstopputbildning

Kursen kräver inga förkunskaper.

Grundutbildningen i barn HLR följer HLR rådets riktlinjer och är uppdelad i barn 0-1 år samt barn 1 år till puberteten och innefattar:

 • Hjärtstopp hos barn
 • Luftvägsstopp hos barn
 • Stabilt sidoläge

Kursen i barn HLR kräver inga förkunskaper.

Ammis alternativa friskvård arbetar på ett flexibelt sätt men efter HLR rådets riktlinjer samt med professionella dockor för att kunna ge dig/er bästa förutsättningarna för inlärning. Jag har valt att hålla ner gruppstorlekarna till max 12 personer för att varje deltagare ska få maximal praktisk träning och optimal handledning. Under hjärtstartarutbildningen får kursdeltagarna även se och lyssna till instruktionerna från en hjärtstartare för att få en så autentisk upplevelse som möjligt. Kursdeltagarna övar sedan med attrapper.

Jag som kursledare anpassar mig efter dina/era önskemål gällande tid, plats och upplägg. Kursinnehållet och materialet följer dock alltid HLR rådets riktlinjer. Helhetens hus där Ammis alternativa friskvård och HLR är beläget har fina lokaler att erbjuda för er utbildning men kursen kan med fördel även hållas på er arbetsplats i de fall lämplig lokal finns att tillgå.

HLR utbildning under covid-19

 • Möjlighet till enskild utbildning!


 • I dessa tider är det extra viktigt med hygien och avstånd. Därför ombeds du som besökare och kursdeltagare att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten vid ankomst. Handsprit kommer också att finnas att tillgå under hela kursen.


 • För allas säkerhet är det strängeligen förbjudet att delta i kurserna om du har förkylningssymtom eller om någon i din närmaste omgivning konstaterats sjuk i Covid-19. 


 • Lokalen för grupputbildning är anpassad för att deltagarna skall kunna hålla avstånd. Glöm inte att även visa hänsyn vid raster och hämtning av kaffe odyl. Vissa moment i utbildningen kräver fysisk kontakt och kan istället komma att ske teoretiskt beroende på gruppens sammansättning.


 • Är ni flera arbetsgrupper från samma företag är det att föredra att inte blanda dessa mer än nödvändigt för att ytterligare minska risken för eventuell smittspridning.


 • Som vanligt kommer du att använda en egen övningsdocka men kommer att efter avslutad kurs ombes att med hjälp av instruktioner från din kursledare ta ut  och slänga "lungan" på dockan samt sprita av den. Kursledaren ombesörjer sedan den grundliga rengöringen av allt material.

För mer info, offertförfrågan eller praktiska frågor, tveka inte att ta kontakt med mig!

Bokas via mail